Punkt wsparcia dla młodzieży do 30 roku życia

Kim jesteśmy?

Jesteśmy nowopowstałym punktem doradztwa dla młodzieży do 30 roku życia utworzonym na terenie powiatu sztumskiego w ramach projektu  pilotażowego pn.
finansowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy w ramach naboru projektów pilotażowych
„Czas na Młodych – punkty doradztwa dla młodzieży”

Nasze zadania

Kompleksowe usługi w obszarach zatrudnienia, pomocy społecznej oraz wsparcia psychologicznego. Dodatkowo, angażujemy  się w edukację, zdrowie, a także doradztwo prawne i finansowe. Pragniemy stworzyć przestrzeń, w której młodzi ludzie będą mogli rozwijać swoje umiejętności prowadząc wspólne działania.

Nasze usługi

Realizowane  przez doradców
zawodowych zatrudnionych w PUP.
Dedykowane dla młodych
ludzi warsztaty związane z prawidłowym sporządzeniem dokumentów aplikacyjnych, łącznie z przygotowaniem zdjęcia do CV, poruszaniem się po serwisie Linkedin, opracowanie CV
w różnych serwisach np. CANVA

Więcej informacji

Pośrednictwo pracy jest świadczone wszystkim zainteresowanym bezpłatnie zgodnie z zasadami:

 • dostępności usługi dla poszukujących pracy oraz dla pracodawców;
 • dobrowolności – oznaczającej wolne od przymusu korzystanie z usługi;
 • równości – oznaczającej obowiązek udzielania wszystkim bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną;
 • jawności – oznaczającej, że każde wolne miejsce pracy zgłoszone do urzędu pracy jest podawane do wiadomości bezrobotnym i poszukującym pracy.

Staże hybrydowe połączone ze szkoleniem z umiejętności cyfrowych. Celem jest zdobycie
doświadczenia z wykorzystaniem umiejętności cyfrowych.

Praca w systemie part-time to forma zatrudnienia, w której pracownik pracuje tylko przez część standardowego czasu pracy. Obejmuje to krótsze godziny dziennie lub pracę tylko przez kilka dni w tygodniu.

Dotacja „Spokojny start w biznes”, polega na refundacji przez okres 6 m-cy do kwoty 3 tyś. zł.
miesięcznie kosztów poniesionych w związku z otwarciem własnego biznesu przez młodą osobą. Taka forma wsparcia
pozwoli uczestnikowi uzyskać wsparcie np. na wszelkie bieżące opłaty funkcjonowania działalności, na własny rozwój związany z działalnością (szkolenia rozwijające),
opłacić usługę doradcy podatkowego/księgowej /prawnika specjalizującego się w branży otwieranej działalności

 • Bon dojazdowy – dla osób mających problem komunikacyjny a chcący uczestniczyć w aktywizacji zawodowej. W ramach bonu możliwym będzie dofinansowanie do kursu prawa jazdy, zakupienie roweru/hulajnogi elektrycznej, otrzymanie
  ryczałtu 200 zł. na miesiąc na dojazdy komunikacją publiczną/samochodem (łączna kwota wsparcia na 1 os. 1000,00 zł. wypłacane jednorazowo
  lub 5 m-cy x 200 zł.
 • Dojazdy do punktu – zwrot kosztów dojazdu do punktu osobom z innych gmin niż Sztum.
 • w zakresie form pomocy społecznej,
 • psychologiczne,
 • w zakresie edukacji,
 • w zakresie zdrowia i profilaktyki zdrowotnej,
 • w zakresie kwestii mieszkaniowych,
 • prawne
 • ekonomiczno-finansowe.

Schemat obsługi klienta

01.

Integracja

Uczestnicy trafiają do punktu, uczestnicząc w grach integracyjnych oraz spotkaniach edukacyjnych.

 
02.

Rozmowa z Koordynatorem

Pierwsza rozmowa z koordynatorem w celu zebrania wywiadu, obejmującego edukację, sytuację bytową, zainteresowania, oraz identyfikację potencjalnych problemów społecznych, prawnych, zdrowotnych,
i komunikacyjnych.

03.

Ustalenie Ścieżki Działania

Koordynator kontaktuje się z specjalistami, analizuje zebrane informacje i ustala spersonalizowaną ścieżkę działania dla uczestników.

 
04.

Konsultacje z Specjalistami

Umawianie konsultacji z prawnikiem, psychologiem, doradcą zawodowym,
w zależności od zidentyfikowanych potrzeb.

05.

Realizacja Plana Działania

Uczestnicy są objęci jednym z trzech planów działania: aktywizacji zawodowej, edukacyjnej lub inicjatywy przedsiębiorczej. Plan obejmuje kroki związane z podjęciem zatrudnienia, zdobyciem wykształcenia lub rozwinięciem przedsiębiorczości.

06.

Wsparcie Indywidualne i Spotkania Integracyjne

Spotkania indywidualne z uczestnikami w celu monitorowania postępów w planach działania. Cykliczne spotkania integracyjne w celu zacieśniania relacji i budowania wspólnoty.

 

Dlaczego warto odwiedzić nasz punkt?

Pragniemy dołożyć wszelkich starań by być przewodnikiem w drodze młodych ludzi do zatrudnienia, pomocy społecznej, a także wsparcia psychologicznego. Wierzymy, że pierwsze doświadczenia zawodowe mają kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju i sukcesu zawodowego.

Dzięki dofinansowaniu Ministerstwa, możemy oferować różnorodne formy wsparcia, takie jak godzinówki, częściowa refundacja wynagrodzenia, dotacje na własny biznes „Spokojny start w biznes,” czy bony dojazdowe.

Nasz punkt jest dostępny w różnych godzinach, aby dostosować się do harmonogramu młodych osób. Zapewniamy dogodne godziny w dni powszednie i nawet w wybrane soboty.

Poniedziałek, środa, piątek: 13.00- 19.00
wtorek, czwartek: 8:00 – 15:00
co druga sobota w miesiącu: 10:00-15:00

Oferujemy szeroki zakres usług, od poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy po doradztwo psychologiczne, prawne, edukacyjne, zdrowotne i finansowe. To jedno miejsce, gdzie można uzyskać kompleksową pomoc.

Jesteśmy częścią projektu pilotażowego, co oznacza, że eksperymentujemy z nowymi formami aktywizacji zawodowej i współpracy z różnymi instytucjami poza sektorem rynku pracy.

Chciałbyś nawiązać z nami współpracę?

Jesteśmy otwarci na różnorodne formy współpracy z osobami czy instytucjami, które podzielają naszą misję wspierania młodzieży w kształtowaniu ścieżek zawodowych oraz osobistego rozwoju. Jeśli planujesz organizację warsztatów lub innych działań edukacyjnych, opisz nam szczegóły, a my postaramy się dostosować do Twoich potrzeb.

Zadzwoń pod numer telefonu:
501 866 269

lub napisz do nas na adres:
essa@sztum.praca.gov.pl

Scroll to Top