Podziękowania

Dziękujemy z całego serca wszystkim, którzy wzięli udział w uroczystym otwarciu Punktu doradztwa dla młodzieży „ESSA – Elastyczny System Skutecznej Aktywizacji”
Słowa wdzięczności za okazane wsparcie oraz żywą dyskusję na temat potrzeb młodych ludzi na terenie naszego powiatu kierujemy do Starosty Leszka Sarnowskiego ze Starostwa Powiatowego w Sztumie, Dariusza Browarczyka – opiekuna Młodzieżowej Rady Powiatu Sztumskiego , Eweliny Łęgowskiej z PCPR w Sztumie, Teresy Bieniek z Miejsko Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Sztumie, Joanny Jachim-Poleszak z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sztumie,
a także do uczniów z redakcji gazetki ZGRZYT.
Atmosfera była wyjątkowa, a prowadzona dyskusja na tematy sytuacji młodych ludzi zamieszkujących nasz powiat była niezwykle inspirująca. Jesteśmy przekonani,
że ESSA stanie się miejscem aktywności oraz wsparcia dla młodych osób.
 
 
 
 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top